Nollenergihus

byggt enligt passivhusstandard

utrustat med smart-home teknik

utformat och tillverkat i Lettland

Zero energy home

They are regular grid-tied homes that are so air-tight, well insulated, and energy efficient that they produce as much renewable energy as they consume over the course of a year, leaving the occupants with a net zero energy bill, and a carbon-free home.

Förhöjd energieffektivitet

SINERGO hus byggs enligt passivhusstandard. Det är hus med mycket hög energieffektivitet där ett bekvämt inomhusklimat upprätthålls utan ett aktivt uppvärmnings- eller kylsystem. Värmeförbrukningen i SINERGO hus är endast 15 kWh/m² om året!

Välbefinnande och komfort

Den utmärkta värmeisoleringen och oklanderliga byggnadsdensiteten skyddar huset från fukt, mögel och risken för kondensering.

Effektivt ventilationssystem

Behaglig och frisk luft inomhus säkras av det automatiska ventilationssystemet som bibehåller luften behagligt varm, frisk och dammfri.

Grönt och ekologiskt byggande

SINERGO hus är designade för att utnyttja så mycket naturligt material som möjligt i byggprocessen. Husen byggs av kvalitativt trämaterial, ekologiska OSB-skivor och fiberskivor och isoleras med naturlig ekoull och mineralull.

Välj att bo i ett hus som byggts enligt *2021 års byggnormer och är nästan helt UTAN uppvärmningskostnader!

VI GARANTERAR husets höga energieffektivitet!

%

besparingar på uppvärmning jämfört med vanliga hus

Jämförelse av värmeförbrukning för bostadshus

  • Passivhus eller SINERGO hus – (≤15kWh/m2/a) 5% 5%
  • Mycket bra isolerad byggnad – (40-60kWh/m2/a) 30% 30%
  • Genomsnittligt/dåligt isolerad byggnad – (60-100kWh/m2/a) 50% 50%
  • Ej isolerad byggnad – (150-300kWh/m2/a) 100% 100%

Genom att bo i ett passivhus sparar du upp till 2 000 euro per år! **

*  Europaparlamentets direktiv 2010/31/EU fastställer att fr.o.m. 1 januari 2021 måste alla nybyggen motsvara nära-nollenergibyggnaders energieffektivitet standard.

** Besparingar på uppvärmning om året jämfört med ett genomsnittligt/dåligt isolerat hus.